Integritetspolicy

Running dogs värdesätter din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Running dogs har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Running dogs, Org. 941228-5786, Gärdebygatan 30, 795 36 Rättvik är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar till oss.

Running dogs samlar in personuppgifter som du i första hand själv lämnar direkt till oss, t.ex. när du gör beställningar eller registrerar dig på webbsidan, kontaktar kundservice eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. Uppgifter samlas även in genom cookies för att kunna administrera dina köp och för att förbättra din användarupplevelse.

Running dogs kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom samarbetspartners, leverantörer av kort- och kommunikationstjänster i marknadsföringssyfte. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.  

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

De personuppgifter som du förser oss med och som vi samlar in är följande:

 •  Namn och personnummer
 •  Adress
 •  Telefonnummer och e-post
 •  Betalningsuppgifter
 •  Kontoinformation
 •  IP-adress och information om din användning av webbplatsen
 •  Information om besöksstatistik. Till exempel om vilka av våra varor eller erbjudanden du har varit intresserad av och hur du interagerar med våra nyhetsbrev
 •  Uppgifter om dina inköp

Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

Running dogs behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som i så fall anges vid tidpunkten för inhämtningen:

 •  För att kunna hantera din beställning och administrera ditt användarkonto/kundprofil
 •  Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar, vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna).
 •  Möjliggöra kommunikation med kundtjänst och ge god service på dina frågor som du kan tänkas ha till oss
 •  Genomföra analyser av beställningar och utföra utskick av nyhetsbrev och SMS-påminnelser vid köp av tjänst
 •  För att kunna genomföra analyser och marknadsundersökningar
 •  Analys av ditt beteende på vår webbsida för att utveckla, leverera och förbättra vår webbshop och dess tjänster
 •  Analys kring vilka av våra varor du är intresserad av, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Denna information kan vi därefter komma att överlåta till våra samarbetspartners. Detta sker då helt anonymiserat
 •  För att skicka dig information och marknadsföring via digitala kontaktvägar t.ex sociala medier och e-post då du har en aktiv kundrelation med oss. Observera att du när som helst kan tacka nej till detta.
 •  För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för eller sökt efter på vår webbshop
 •  För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer
 •  För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende krav i bokföringslagen

I och med att du lämnar uppgifter till Running dogs ger du din tillåtelse till att Running dogs registrerar, lagrar och behandlar dina personuppgifterna för angivna ändamål. Running dogs kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, dvs så länge du har ditt konto hos Running dogs. Som längst kommer vi att spara dina uppgifter i ett år från det att du var inaktiv kund hos oss.

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära en kopia om de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format, rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss. Detta görs enklast genom att logga in på Mina sidor och begära ut dessa från inloggat läge. Om vi mottar en förfrågan om dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Behandlingstiden kan ta upp till 30 dagar.

Rätt till rättelse
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas.

Rätt till radering
Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund antingen direkt genom informationen i utskicken, genom vår kundtjänst eller inloggad på Mina sidor där du även kan begära ut och radera dina personuppgifter helt.

Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bland annat om behandlingen behövs för att uppfylla svensk lag.

​Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Marknadsföring: Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföring och utskick.

Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Vi har implementerat säkerhetsrutiner och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad. Vidare använder vi brandväggar för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Sekretess- och integritetspolicy omfattar endast denna webbsida. När du länkas till annan webbplats uppmanas du därför att läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Running dogs ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Running dogs förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att t.ex. uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Running dogs använder cookies (enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003) för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att behålla din anslutning till webbplatsen.  Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av webbplatsen. Genom att godkänna Running dogs allmänna villkor och/eller denna Sekretess- och integritetspolicy och/eller använda Running dogs webbsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare.

För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

info@runningdogs.se

Running dogs
Gärdebygatan 30
795 36 Rättvik