Hur går löpträningen till?

Passet inleds alltid med uppvärmning i from av rask promenad och småjogg. Därefter påbörjar vi löpträningen som anpassas helt och hållet efter hunden och dennes förutsättningar. Utifrån hundens fysik så planeras passen vanligtvis i form av en upptrappning där varje pass utökas lite med distans, hastighet eller lite mer terräng för att stimulera olika muskelgrupper hos hunden. 
Upplägget beror även på om du som ägare har något specifikt mål med träningen som du vill att vi ska uppnå tillsammans med din hund. Efter passet går vi alltid ner hunden i varv.
Inför varje ny hund som vi tar emot så önskar vi lite bakgrundsinformation samt utgångsläge avseende din hund så att vi kan ge din hund rätt förutsättningar!
Hos oss betalar du inte för tid eller sträcka då alla våra kunder är olika individer med olika förutsättningar. Därför kan vi inte i förväg bestämma distans eller tidsåtgång för just din hunds löpträning. Vi anpassar varje pass utefter din hunds fysik, dagsform, erfarenheter med mera.
Just för att din hund ska få ett optimalt pass – för din hund förtjänar endast det bästa!