Hur går löpträningen till?

Passet inleds alltid med uppvärmning i form av rask promenad och småjogg.Därefter påbörjar vi löpträningen som anpassas helt och hållet efter hunden och dennes förutsättningar.

Utifrån hundens fysik så planeras passen vanligtvis i form av en upptrappning där varje pass utökas med antingen distans, hastighet eller exempelvis terränglöpning för att stimulera olika muskelgrupper hos hunden. Upplägget beror även på om du som ägare har något specifikt mål med träningen som du vill att vi ska uppnå tillsammans med din hund. 

Efter passet går vi alltid ner hunden i varv så att bland annat hundens muskler inte kyls för snabbt och därmed kan frigöra slaggprodukter.

Inför varje ny hund som vi tar emot önskar vi lite bakgrundsinformation samt utgångsläge avseende din hund så att vi kan ge din hund rätt förutsättningar med oss! 

Hos oss betalar du inte för tid eller sträcka då alla våra kunder är olika individer med olika förutsättningar. Därför kan vi inte i förväg bestämma distans eller tidsåtgång för just din hunds löpträning. Vi anpassar varje pass utefter din hunds fysik, dagsform, erfarenhet med mera. 

Just för att din hund ska på ett optimalt pass med oss - för din hund förtjänar endast det bästa!